Stratega är en..

Redovisnings- och revisionsbyrå med ett stort kundfokus. Tillsammans på byrån har vi många års erfarenhet av redovisning, bokslutsarbete, revision och rådgivning.

Mer om oss

Redovisning

Vi hjälper små- och medelstora företag med bokföring, deklaration av skatter, avgifter och moms, avstämningar, årsbokslut samt årsredovisningar.

Revision

Oberoende granskning av bolagets årsredovisning, räkenskapshandlingar och styrelsens förvaltning. Detta utmynnar i en revisionsberättelse som blir en offentlig handling.

Skatt

Vi kan hjälpa till att upprätta företagsdeklarationer, privata deklarationer samt övriga konsultationer inom skatteområdet.

Konsulttjänster

Konsultationer inom exempelvis bolagsbildningar, avveckling, byte av företagsform, ärende gentemot Bolagsverket och Skatteverket.

Vill du veta mer?

Varmt välkommen att ringa vid frågor och funderingar.

Carina Thapper
070 – 229 42 29
carina.thapper@stratega.nu