Vi hjälper små- och medelstora företag samt enskilda firmor med bokföring, deklaration av skatter, avgifter och moms, avstämningar, årsbokslut samt årsredovisningar mm. Vi hjälper även bolag med lönehantering, kontrolluppgiftsinlämningar mm.

Som revisor gör vi en oberoende granskning av bolagets årsredovisning, räkenskapshandlingar och styrelsens förvaltning. Resultatet av granskningen mynnar ut i en revisionsberättelse som blir en offentlig handling hos Bolagsverket.

Vi hjälper till med deklarationer. För dig som företagare hänger företagets beskattning ihop med den privata skattesituationen. Vi kan hjälpa till att upprätta företagsdeklarationer, privata deklarationer samt övriga konsultationer inom skatteområdet.

Vi hjälper dig som företagare eller blivande företagare med konsultationer inom exempelvis bolagsbildningar, avveckling, byte av företagsform, ärende gentemot Bolagsverket och Skatteverket.