Välkommen till Stratega Business AB

Stratega Business AB är en liten byrå med bred erfarenhet som ger en personlig service till våra kunder. Vår ambition är att fungera som din egen ekonomiavdelning.

Våra tjänster

Löpande redovisning, bokföring och bokslut

Årsredovisningar och deklarationer

Skattefrågor och skatteplanering

Bolagsbildning

Rådgivning