Revision
En oberoende granskning av ditt bolag

Som revisor gör vi en oberoende granskning av bolagets årsredovisning, räkenskapshandlingar och styrelsens förvaltning. Resultatet av granskningen mynnar ut i en revisionsberättelse som blir en offentlig handling hos Bolagsverket.

Revisionsberättelsen finns sedan tillgänglig för intressenter som till exempel banker, myndigheter, kunder och leverantörer. På vår byrå finns en auktoriserad revisor som är medlem i FAR.

Kvalificerad revision

En revision skapar trygghet och bättre kontroll över din verksamhet. Du får en kontroll på hur väl processer och interna rutiner fungerar. En revision skapar förtroende hos dina kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter och underlättar affärer och kontakter med dessa.

Har du frågor?

Varmt välkommen att ringa vid frågor och funderingar.

Digitala tjänster

Som kund hos oss väljer du om du vill lämna allt material till oss eller om vi ska komma till er.