Våra tjänster

Redovisning

Vi hjälper små- och medelstora företag med bokföring, deklaration av skatter, avgifter och moms, avstämningar, årsbokslut samt årsredovisningar.

Revision

Oberoende granskning av bolagets årsredovisning, räkenskapshandlingar och styrelsens förvaltning. Detta ger en revisionsberättelse som blir en offentlig handling.

Skatt

Vi kan hjälpa till att upprätta företagsdeklarationer, privata deklarationer samt övriga konsultationer inom skatteområdet.

Konsulttjänster

Konsultationer inom exempelvis bolagsbildningar, avveckling, byte av företagsform, ärende gentemot Bolagsverket och Skatteverket.

Har du frågor?

Varmt välkommen att ringa vid frågor och funderingar.

Digitala tjänster

Som kund hos oss väljer du om du vill lämna allt material till oss eller om vi ska komma till er.