Tjänster

 

REDOVISNING
Vi hjälper små- och medelstora företag med bokföring, deklaration av skatter, avgifter och moms, avstämningar, årsbokslut samt årsredovisningar mm. Vi hjälper även bolag med lönehantering, kontrolluppgiftsinlämningar mm.

REVISION

Som revisor gör vi en oberoende granskning av bolagets årsredovisning, räkenskapshandlingar och styrelsens förvaltning. Resultatet av granskningen mynnar ut i en revisionsberättelse som blir en offentlig handling hos Bolagsverket.
Revisionsberättelsen finns sedan tillgänglig för intressenter som till exempel banker, myndigheter, kunder och leverantörer.

På vår byrå finns en auktoriserad revisor som är medlem i FAR.

SKATT
Vi hjälper till med deklarationer. För dig som företagare hänger företagets beskattning ihop med den privata skattesituationen. Vi kan hjälpa till att upprätta företagsdeklarationer, privata deklarationer samt övriga konsultationer inom skatteområdet

KONSULTTJÄNSTER
Vi hjälper dig som företagare eller blivande företagare med konsultationer inom exempelvis bolagsbildningar, avveckling, byte av företagsform, ärende gentemot Bolagsverket och Skatteverket.