Sänkt kapitalkrav för aktiebolag

I en skrivelse föreslår regeringen att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kr till 25 000 kr.
Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla från och med 1 januari 2020.